FANDOM


Danh sách các sản phẩm thương mại có chức năng liên quan đến xử lý tiếng Việt. Nếu bạn muốn tìm hiểu về phần mềm tự do/nguồn mở xử lý tiếng Việt xin hãy xem trang này.

Kiểm tra chính tả

Tham khảo đánh giá của VieGrid.

Nhận dạng chữ viết

Nhận dạng giọng nói

Tổng hợp giọng nói (text-to-speech)

  • iSolar - Đoạt giải nhì Nhân tài đất Việt 2012.

Dịch máy